• چواسه

  یکی از اسمهائی است که دکترشاه پری پسر سوم خود را صدا میزد چواسه بود . چواسه بزبان لری بختیاری یعنی وارونه.

  جقل کلاس دهم اهواز

 • دراین ایام چه باید کرد؟

  دراین زمان چه باید کرد؟
  درها همه بسته شد. جهان درغم و درد غرق و کاری نمیشود کرد. نظاره گر بودن کشنده است و اخباردنیا همه را به وحشت انداخته است . ابر قدرتها بد طوری در گل حماقتهای خود گیر کرده اند. علم دراین مورد ناتوان و جنون گرفته است . تکنولوژی پیشرفته در مقابل یک ویروس زانو زده . حتی وسایل جلوگیری ندارند. در مقابل چشمان علم و تکنولوژی انسان ها پرپرمیشوند و حتی دکترها و پرستارها که باید نجات بخش باشند خود قربانی این ویروس شده اند . چی شده؟ چرا با داشتن این همه امکانات وثروت وعلم درمحاصره یک ویروس اسیرو بطور عجیبی کشته میدهیم . این برای اولین بارنیست که ویروسها یا میکروبها به انسان حمله وکشته های زیادی روی دست بشر گذاشته اند. ولی چرا علم و ثروت وتکنولوژی با داشتن این همه تجربیات تلخ گذشته یک مرتبه به ناله کردن والتماس پناه برده و از مردم بی یار و یاور میخواهد که خودتان خودتان را نجات دهید . با ید تشکر کرد ازاین همه لطف و انسانیت انها که میفرمایند بیرون نیائید و درخانه بمانید. خوب معلومه که باید در خونه ها را بست وباورکنیم که ظواهر خوب سرمایه و قدرت ازدرون پوسیده است و مثل همیشه دراوج بحرانها مردم را رها میکنند. به اتش سوزیهای جهان و سیل و زلزله ها نگاه کنید که فقط مردم عادی وخوش باور از اینکه دولتمان به فریادمان میرسد تلفات میدهند و بعدش هم طبیعت و مردم گناهکار خوانده میشوند که چرا فلان نکردید و موهایتان بیرون بود . پس سیل بند و سیل شکن و ساخت خانه های کیفیت بالا که تحمل زلزله را داشته باشد توی استین کی رفته . مشکل ویروس و سیل و زلزله با وجود مردم و دولتهای مردمی حل شدنی است . خوب اگر تا کنون ویروسها و سیلها و زلزله ها و اتش سوزیها و فقردرجهان این همه قربانی گرفتند ودارند میگیرند وفریاد رسی نیست . فقط یک سئوال باقی می ماند وان هم این است که چه باید کرد ؟ جوابش برای کسانی که باوردارند دنیا نباید اینطوری باشد خیلی خیلی روشن است . امروز ویروس از ما کشته میگیرد و فردا یک طور دیگر از ما کشته میگیرند . خود دانید.
  دی خانعلی
  بیست و پنج مارس بیست


 • پیام جدید

  خیلی وقت است که کارهای دنیای سویک متوقف شده است و برای اینکار

  پوزش میخواهیم. اراده ما این است که دنیای سویک باید درست شود وبا

  مسائل روز پیش رود . بامید آنروز


 • نفت سفید

  بچه های نفت سفید بیائید نفت سفید را دوباره بسازیم!

  کتاب نفت سفید هنوز آماده نشده است ! باز هم صبر کنید . دراین کتاب خاطرات هفده ساله یکی از فرزندان دکتر شاه پری و اتقاقاتی که در دوران اوج نفت سفید  بوقوع پیوست نوشته شده. همه نوشته ها مستند هستند. برای بچه های نفت سفید باید جالب باشد.  بچه های نفت سفید ، بیائید نفت سفید را دوباره بسازیم


 • کاری سخت ولی شدنی

  ایده درست کردن دنیای سویک سالها است که بوجود آمده است ولی بخاطر یک سری مشکلات و کم تجربه بودن بکندی جلومیرفت. اولین بار یک جای کم حجم و مجانی برای ساختن دنیای سویک پیدا شد که خیلی ابتدائی وکاربا آن مشکل بود. آن محل برای مشکلات فنی که داشت بسته شد. به همین دلیل مدتی دنیای سویک خانه بدوش بود تا اینکه دوباره تصمیم گرفته شد که خانه ای برای دنیای سویک خریده شود و اینکار انجام شد و دنیای سویک صاحب جا و نام رسمی شد . اما مشکل اصلی با اینکار ازبین نرفت و تازه شروع  یک کار جدی بود. کم تجربه بودن برای درست کردن یک سایت حرفه ای باعث شد حالا که دنیای سویک دارای جای پرحجم و رسمی شده است کارها به سختی جلو برود. خیلی کارها تا حال انجام شده است و زمان درست کردن دنیای سویک نزدیک شده است. ما را تشویق کنید وایده ها و مطالب و عکسها و انتقادهای خود را به ایمیل ما پست کنید. حتما آنها را بکار خواهیم برد. با سپاس زیاد و ممنون از اینکه صبر میکنید .

  Email: jadi_jan@yahoo.dk